LEGEOLOGIE en ARCHELEGOLOGIE

        

Februari 2009. In de afgelopen Kerstvakantie kwam ik op het idee om "iets" te gaan doen met onder en boven de grond. Spelend met het idee van een kolenmijn, en mijmerend over onze wandelvakanties in Limburg en de Ardennen. kwam ik op het idee om te laten zien hoe de aardlagen worden gevormd door de inwerking van aardplaatbewegingen, natuurlijke erosieprocessen (de invloed van regen en wind), de natuur en de mens.

Je ziet de aardlagen rood (klei en zand), grijs (buitenkant mergel), wit (mergel), geel (een overgang van mergel naar en onderliggend gesteente), blauw (een mij onbekende steensoort), zwart (kolen) en weer blauw (lijsteen). Er is een druipsteengrot waarin een riviertje stroomt dat door de bergwand naar buiten komt , een mergelblokkenmijn, en een kolenmijn. De kolen wordt in de schuin omhooglopende lagen weggehakt zodat de kolen makkelijk opgevangen kan worden in de karretjes in de lager gelegen gang.

Je kan ook een dierenholletje zien, onder water kijken, en boomwortels bekijken. De archeoloog vindt onder middeleeuwse ruiines de resten van een romeins huis. Als hij verder graaft vindt hij een huis uit de ijzertijd en de resten van een hut uit de steentijd. De geoloog kan, wanneer hij diep genoeg graaft, fossielen vinden van een tyrannosaurus rex, een plantenetende dino, reptielen en amfibieen, en nog oudere kleine diertjes. Hoe dat allemaal kan laten de plaatjes hierna zien.

 

 

 


Deze mijnwerkers hakken kolen weg dat naar beneden rolt naar het kolenkaretje in de gang die daar achter ligt. Deze gang maakt een bocht en is hier echts te zien.


Deze mijnwerkers hebben net een mergelblok losgezaagd. Nu staan ze even uit te rusten voordat het blok weg gaan tillen en slepen.


In het midden is alle klei verwijderd zodat we de boomwortels onder de grond kunnen zien. Rechts kunnen we onder het water van het bergriviertje kijken.


De resten van een middeleeuws bouwwerk liggen net onder het aardoppervlak verstopt.

De archeoloog ontdekt onderde fundamentenvan een midelleeuws fort de resten van een romeinse villa. een van de gravers is een stukje op de bergwand geklommen en ontdekt een gat dat naar de druipsteengrot leidt. Bovenop de berg staat zijn dochter bezorgd toe te kijken


Op de hoeken van deze kant kunnen verschillende lagen naar buiten worden gedraaid.De onderste laag laat resten zien van een beschaving uit het stenen tijdperk. In de laag daarboven zijn al ijzeren zwaarden te zien. De beschaving is al duidelijk verder ontwikkeld in de Romeinse tijd zoals de resten van de Romeinse villa laten zien..


In de kolenlaag en daaronder kunnen fossielen worden gevonden. In de jongste en bovenste laag kan een skelet van een Tyranosaurus Rex worden opgegraven. Daaronder ligt een skelet van een plantenetende saurus. Daaronder zijn weer skeletten te vinden van de eerste amfibien en reptielen. In de oudste laag kunnen fossielen van de alleroudste diertjes gevonden worden.

 

 

 

   

HOME